Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. We willen daarom zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16-03-2021 en gaat over de inhoud van de website: www.verkiezingen.nuenen.nl.

Naar aanleiding van de inspectie door Cardan Technobility (02-03-2021) volgens de WCAG 2.1, niveau AA hebben wij verbeterpunten doorgevoerd en openstaande technische verbeterpunten doorgegeven aan de leverancier. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de gestelde eisen van de wet digitale toegankelijkheid. 

Bekijk hier het onderzoeksrapport van verkiezingen.nuenen.nl uitgevoerd door Cardan Technobility (pdf)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden en te verbeteren

 • Controle vóór publicatie: De product pagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Wizenote. 
 • Toetsing: Periodiek worden alle interne en externe links regelmatig getoetst door een automatische toetstool.
 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Onderzoek: De webredactie onderzoekt regelmatig onze website en de gevonden problemen worden direct opgelost. Daarnaast wordt er elk jaar een inspectie uitgevoerd door Cardan Technobility (WCAG 2.1 inspectie niveau AA)

Extra toelichting:

Hoewel het nog niet verplicht is om alle PDF bestanden toegankelijk te publiceren, zijn wij bezig om deze toegankelijk te maken of te vervangen.

Gebruik van de Soundbox

Voor de verkiezingen zijn op de Soundbox de gesproken lijsten met partijen en kandidaten geplaatst van de gemeenteraadsverkiezing.

Hieronder volgt stapsgewijs de werking van de Soundbox.

 • De Soundbox heeft in het midden een grote draaiknop voor het volume op de hoofdtelefoon.
 • Links van de draaiknop zit de “terug” knop. Hiermee gaat u een stap terug in het menu.
 • Rechts van de draaiknop zit eerst de knop “volgende”. Hiermee kunt u sneller door de lijst met partijen of kandidaten lopen.
 • Rechts daarvan, helemaal aan de buitenkant, zit de knop “OK”. Hiermee bevestigt u de keuze in het menu. In het hoofdmenu kunt u een keuze maken uit de verschillende lijsten. Selecteer eerst een lijst en druk dan op de “OK” knop. Bent u te laat met drukken, geen probleem. De lijst wordt automatisch herhaald.
 • Indien u per ongeluk de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u met behulp van de “terug” knop weer in het hoofdmenu komen.
 • Met behulp van de knop “volgende” kunt u sneller door de lijsten lopen.
 • De lijsten worden automatisch herhaald als u geen keuze maakt.
 • Indien u een lijst opent met de ”OK” knop komt u in de lijst met deelnemende partijen.

Volg tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de partij van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.

 • De partijenlijst wordt automatisch herhaald, dus geen paniek als u te laat drukt. Met de “terug” knop kunt u weer in de partijenlijst komen als u per ongeluk de verkeerde partij kiest.
 • Met de knop “volgende” kunt u dan weer snel door de partijenlijst lopen.
 • Als u de juiste partij heeft gekozen, krijgt u de kandidatenlijst van die partij te horen.

Volg ook nu tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de kandidaat van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.

 • Met de “terug” knop kunt u weer terug naar de partijenlijst als u ook nog een andere partij wilt beluisteren.
 • Bij de door u gekozen kandidaat kunt u nu het potlood in het gaatje voor de kandidaat zetten en het potlood een paar maal heen en weer bewegen. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de mal werkt.

Hierna drukt u net zolang op de “terug” knop totdat u weer helemaal aan het begin van de Soundbox bent. U hoort dan: Dit is de Soundbox…

Gebruik van de stemmal

De stemmal bestaat uit een bodem met daarop het stembiljet en een deksel met verdiepte verticale vakken en gaatjes. Nu volgt uitleg om het juiste vakje te vinden van de kandidaat van uw keuze en dit in te kleuren. Deze uitleg blijft zich herhalen. Ongeveer 5 cm vanaf de linkerbovenhoek van de mal treft u het voelbare cijfer 1 aan, het nummer van de lijst van de eerste partij. Als u vanaf nummer 1 naar rechts gaat voelt u de nummers van de overige partijen. 

Direct boven de voelbare nummers van de partijen staan dezelfde nummers in braille. Recht onder de nummers staat steeds in een verdiept vak een verticale rij met gaatjes van 1 cm met middenin een gaatje van een halve cm. Als u straks uw kandidaat heeft gekozen is het de bedoeling dat u het potlood in het kleinste gaatje zet. Vóór elke kandidaat van een partij zit één gaatje. Dit gaatje ligt precies op het vakje van de kandidaat die u wilt kiezen. Vóór elk vijfde gaatje voelt u aan de linkerkant een uítstekend puntje om het tellen te vereenvoudigen. Als u uw kandidaat gekozen heeft kunt u het potlood in het kleinste gaatje zetten, middenin het gaatje van 1 cm. U kunt stemmen door het potlood een paar maal heen en weer te bewegen in het gaatje. U heeft dan uw stem uitgebracht. U mag maar 1 vakje rood maken. U mag eenmaal een nieuw biljet vragen aan de stembureaumedewerker als u zich heeft vergist.

U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de rand van de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen. Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is. Als u het stembiljetten heeft ingevuld en als u de Soundbox gebruikt heeft voor het beluisteren van de lijsten, druk dan eerst enkele malen op de “terug” knop zodat de Soundbox weer helemaal aan het begin staat. U hoort dan: Dit is de Soundbox...

Hierna kunt u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus gaan om uw stembiljet erin te doen.

Stembiljet deponeren in stembus

 • U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen.
 • Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is.
 • Als u het stembiljet heeft ingevuld gaat u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus.
 • Doe het biljet in de stembus via de sleuf in de deksel.
 • U bent nu klaar met stemmen en kunt via de voelbare lijn het stembureau weer verlaten.