Centraal Stembureau

Bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft elke provincie en Waterschap een centraal stembureau.

Het centraal stembureau voert een aantal controles uit.

Als er nog fouten zijn overgebleven in 1 of meer processen-verbaal, geeft het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau de opdracht om die fouten te corrigeren.

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CSB) Provinciale Staten:

U kunt bij het CSB een melding doen(externe link) van eventuele fouten in de processen-verbaal van de Provinciale Staten van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau (GSB).

Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 09.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.


Meldingen van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CSB) Waterschap de Dommel

U kunt bij Waterschap de Dommel een melding doen(externe link) van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap de Dommel van het stembureau en het gemeentelijk stembureau (GSB).

Meldingen dienen daarom uiterlijk op 21 maart 11.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.
 

Meldingen van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CSB) Waterschap Aa en Maas

U kunt bij Waterschap Aa en Maas een melding doen(externe link) van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap Aa en Maas van het stembureau en het gemeentelijk stembureau (GSB).

Meldingen dienen uiterlijk 21 maart 11.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.