Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Welke regels gelden er?

Vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19, is het aantal volmachten verhoogd van 2 naar 3 volmachten. Vereiste zoals altijd blijft dat de volmachtnemer de volmachten alleen mag uitbrengen in combinatie met zijn eigen stem.

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Wilt u iemand machtigen uit dezelfde gemeente?

Gebruik de achterkant van uw stempas om een kiezer uit dezelfde gemeente te machtigen om voor u te gaan stemmen. de stempas moet worden ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde. Daarnaast is een kopie nodig van het ID-bewijs van de volmachtgever.

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente?

Dit is niet meer mogelijk. Dit was mogelijk tot 12 maart 17:00 uur.