Uitgeschreven tekst video

VOICE-OVER: Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen.

Een oudere man zet koffie.

Want...
-Elke stem telt.
Precies. Bent u zeventig jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal dan kunt u uw stem deze keer ook per brief uitbrengen.
O, oké.
In deze video ziet u hoe u dat kunt doen.

RUSTIGE MUZIEK

Op een witte achtergrond verschijnt de beeldtekst: Briefstemmen. Een envelop valt op een mat.

Tussen 10 februari en 3 maart ontvangt u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing.

De oudere man opent de envelop.

Open de envelop.
Lees de informatie op de stempas, en bewaar uw stempas goed.

Hij leest de stempas.

Bijvoorbeeld op een plek waar u vaker belangrijke documenten bewaart.
Momentje.

Hij staat op van z'n tafel en loopt weg.

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop.
Hierin zitten vier documenten.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De tweede envelop valt op de mat. De oudere man, die nu andere kleding aanheeft, komt met de vier documenten weer aan de tafel zitten.

Het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet een retourenvelop en een formulier met stapsgewijze uitleg hoe u per brief kunt stemmen.

De man legt de documenten voor zich neer.

U begint met invullen van het briefstembiljet.

De man vouwt het biljet open.

Maak hierop uw keuze.
Met rood, neem ik aan?
-Nee, hoor, dit mag met elke kleur.

De man glimlacht.

Dat hoeft dus niet per se met rood.
Gebruikt u een pen, let er dan op dat de inkt droog is voordat u het stembiljet dichtvouwt. Zo voorkomt u vlekken.
Doe daarna alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst: briefstembiljet.
En plak deze dicht.

De man doet dat.
Ook dat doet de man.

Pak nu uw stempas erbij, die u eerder ontving.
Oké.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De man gaat weg en komt even later terug met z'n stempas.

En zet uw handtekening op de stempas.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Met een pen ondertekent de man z'n stempas.

Pak dan de retourenvelop.
Stop daar de stempas in, samen met de dichtgeplakte stembiljetenvelop.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
U bent nu klaar om uw briefstem te versturen.

De man knikt.

Dat kunt u op twee manieren doen.
U kunt uw briefstem per post versturen of deze afgeven bij een afgiftepunt voor briefstemmen in uw gemeente.
Kijk op de website van uw gemeente of vraag uw gemeente waar de afgiftepunten voor briefstemmen zijn.

Na een blik op z'n tablet komt de man naar buiten.

Als u uw briefstem per post verstuurt, moet u dit uiterlijk doen op 12 maart voor vijf uur 's middags.

De man loopt achter een brievenbus langs.

Geeft u uw briefstem af bij een afgiftepunt dan kunt u dat doen uiterlijk 17 maart voor negen uur 's avonds.
MAN: Ik kom de envelop inleveren. Alsjeblieft.
VROUW: Dank u wel.

De medewerkster van de verkiezingsbalie zet er een stempel op.

VOICE-OVER: Heeft u nog vragen over stemmen per brief kijk dan op www.elkestemtelt.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.
Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.

Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Door de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is het deze Tweede Kamerverkiezingen voor 70+ mogelijk om per brief te stemmen. Als u per brief kunt stemmen, ontvangt u twee zendingen.

Zending 1 bevat:

 • Stempluspas
 • Gezondheidscheck

Deze zending wordt uiterlijk 3 maart bij u bezorgd.

Zending 2 bevat:

 • Verzendenvelop
 • Briefstembiljet
 • Briefstembiljetenvelop
 • Voorgeadresseerde retourenvelop
 • Uitleg over briefstemmen

Deze zending wordt uiterlijk 11 maart bij u bezorgd.

Zijn allebei de zendingen bezorgd en mist u een van genoemde documenten? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken of via verkiezingen@dienstdommelvallei.nl

Hoe ziet de retourenvelop eruit?

Er is wat verwarring ontstaan over de retourenvelop. Op de envelop zelf is niet te zien dat het een 'retourenvelop' betreft. Dit is expres gedaan om onderschepping te voorkomen. U herkent de retourenvelop aan een streepjescode rechtsboven met de tekst: Postzegel niet nodig; in het midden staat het adres van het briefstembureau van de gemeente en het antwoordnummer; aan de rechterkant staat een 2D code.

Inleveren op afgiftepunt 

U dient de briefstem in te leveren bij het afgiftepunt. Het is niet de bedoeling dat uw briefstem wordt afgegeven op een stembureau. Het afgiftepunt is:

Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen

Openingstijden afgiftepunt:

 • Woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart en maandag 15 maart en dinsdag 16 maart: van 09:00 – 17:00 uur
 • Woensdag 17 maart van 07:30 tot 21:00 uur

Briefstem verzenden per post

U kunt uw briefstem ook per post naar ons opsturen. Verzend uw briefstem in dat geval naar:

Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

Uitleg briefstemmen

 1. U maakt u keuze op het briefstembiljet, met welke kleur u dat doet maakt niks uit.
 2. Doe het briefstembiljet in de envelop met de tekst: briefstembiljetenvelop.
 3. Plak de envelop goed dicht.
 4. Pak de stempas erbij en zet uw handtekening op de stempas.
 5. Vervolgens pakt u de retourenvelop, stop daar de volgende documenten in:
  - De goed dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
  - En de stempas met uw handtekening.
 6. Doe de retourenvelop goed dicht. Een postzegel is niet nodig.
 7. U kunt vervolgens kiezen om:
  - De briefstem op de post te doen vóór vrijdag 12 maart 17:00 uur.
  - In te leveren bij het afgiftepunt Jan van Schijnveltlaan 2.

Uiterlijk 3 maart ontvangen kiezers hun stem(plus)pas. 70-plussers ontvangen uiterlijk 11 maart een tweede envelop met de documenten die nodig zijn om per brief te stemmen. 70-plussers die de tweede envelop niet hebben ontvangen of kwijt zijn, kunnen nieuwe briefstembescheiden ophalen bij de gemeente of bij een afgiftepunt voor woensdag 17 maart 21.00 uur.

Vragen over briefstemmen?

De Rijksoverheid heeft een algemeen telefoonnummer waar u als 70+ terecht kunt met uw algemene vragen over briefstemmen. De telefonische hulplijn is te bereiken via 0800-1352 (7 dagen per week geopend van 08:00 tot 20:00).