Aan welke eisen moet ik voldoen om mee te doen aan de verkiezingen?

Registreren of veranderen van de officiële lijstnaam

Om met een bepaalde naam (aanduiding) aan de verkiezing mee te doen, moet een politieke partij die naam eerst registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Nuenen. Voor naamswijziging van een politieke partij geldt dezelfde termijn als voor de registratie van een partij. Meer informatie over een registratieverzoek voor een partijnaam en de beoordeling daarvan vind je op de website(externe link) van Kiesraad.nl.

Wil je als politieke partij een verzoek om registratie indienen, dan:

  • print je het formulier(externe link) "Verzoek tot registratie van een aanduiding" .
  • vul je het formulier in en onderteken je het;
  • maak je daarna een afspraak met het projectteam Verkiezingen voor het inleveren van de stukken. Het team is te bereiken via verkiezingen@dienstdommelvallei.nl

Afleggen ondersteuningsverklaringen

Partijen die nog niet in de  gemeenteraad zitten en lijsten zonder partijnaam erboven (blanco lijsten) moeten tenminste 20 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. Hiermee verklaren kiezers dat zij de betreffende kandidatenlijst ondersteunen. Meer informatie over het afleggen van ondersteuningsverklaringen vind je op de website(externe link) van kiesraad.nl.

Voorinlevering kandidatenlijsten

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Hiervoor kun je een afspraak maken met het projectteam Verkiezingen, te bereiken via verkiezingen@dienstdommelvallei.nl.

Dag van de kandidaatstelling

Partijen die willen mee doen aan de verkiezingen leveren op deze dag hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Meer informatie over de procedure en in te leveren documenten voor de kandidaatstelling staat op de website(externe link) van kiesraad.nl.

Wat zijn belangrijke data om rekening mee te houden?

DatumGebeurtenis
Uiterlijk 20 december 2021Uiterste datum indienen verzoek registratie partijnaam
19 januari 2022

Uiterste datum waarop de waarborgsom voor de kandidaatstelling op de

rekening van de gemeente Nuenen moet staan

3 t/m 31 januari 2022

Afleggen ondersteuningsverklaringen voor partijen die nog geen zetel in de

Gemeenteraad hebben

 20 t/m 27 januari 2022Voorinlevering kandidatenlijsten
31 januari 2022 Dag van de kandidaatstelling: inleveren kandidatenlijsten
1 februari 2022 16.00 uurNiet openbare zitting onderzoek kandidatenlijsten
2, 3 februari Herstellen van verzuimen
4 februari 2022 16.00 uur

Openbare zitting centraal stembureau over de geldigheid van de lijsten, de daarop

voorkomende kandidaten, en de aanduidingen en de nummering van de lijsten

14 en 15 maart 2022Vervroegd stemmen
16 maart 2022Dag van de stemming
21 maart 2022Vaststelling uitslag