De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal wordt zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt. Kortom, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Uitgeschreven tekst video

Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck. In het stembureau draagt ze een mondkapje en ontsmet ze haar handen. Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten. Daar geeft ze haar stempas en toont haar ID-kaart tegen het kuchscherm. Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes. De worden ieder half uur schoongemaakt. De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.